Skip to main content

Nederland: Breng me naar de hoofd MSC website

Overbevissing, illegaal vissen en destructieve visserijmethoden

We spreken van overbevissing als er zóveel vissen worden gevangen dat er onvoldoende overblijven om zich voor te planten.

Begin jaren '90 stortte de kabeljauwvisserij in de Canadese Grand Banks in. Van de ene op de andere dag waren 35.000 vissers en arbeiders hun baan kwijt. Het was onder andere deze rampzalige gebeurtenis, die leidde tot de oprichting van MSC en het ontwikkelen van de MSC-visserijstandaard.

Steeds meer mensen zijn zich sindsdien bewust van de gevaren van overbevissing. MSC is inmiddels de meeste erkende Standaard voor duurzame en goed beheerde visserijen wereldwijd.

Illegale visserij

Een van de oorzaken van overbevissing is illegale, niet gerapporteerde en ongereguleerde visserij, internationaal bekend als IUU. IUU-vissers houden zich simpelweg niet aan regels. Ze gaan hun gang gaan zonder zich te storen aan het oceaanleven of aan visquota. Met een geschatte waarde van 10 tot 23,5 miljard dollar op jaarbasis vormt de IUU-visserij een bedreiging voor de duurzaamheid van visbestanden en ecosystemen én voor de bestaansmiddelen voor vissers die zich wel aan de regels houden.

Het MSC-programma helpt bij het uitbannen van IUU-vissers. Visserijen die systematisch regels schenden, komen niet in aanmerking voor certificering . 

De Antarctische diepzeeheek (ook wel Chileense zeebaars) is een goed voorbeeld van het succesvol uitbannen van IUU-visserijen. Jarenlang ging deze gewilde soort achteruit, onder andere door ongebreidelde IUU-visserij. Inmiddels hebben zes grote Antarctische diepzeeheek-visserijen - goed voor meer dan 50% van de wereldwijde vangst - met hun daadkrachtig optreden de IUU in de Zuidelijke Oceaan vrijwel uitgeschakeld. Hierdoor heeft het diepzeeheek bestand zich weten te herstellen en konden de visserijen MSC-certificering realiseren.

Lees meer over de diepzeeheek (engels)

Destructieve visserijmethoden

Als we het over destructieve vispraktijken hebben, behoren het vissen met cyanide en het gebruik van explosieven tot de allerergste.

Cyanide wordt, in sommige landen ook nu nog, gebruikt om vissen te verdoven om ze zo makkelijker te kunnen vangen. Op andere plaatsen worden explosieven, bijvoorbeeld dynamiet, gebruikt om vissen te doden. Ze komen dan bovendrijven en zijn makkelijk op te scheppen met netten.

Binnen het MSC-programma is het absoluut niet toegestaan om cyanide of explosieven te gebruiken. 

Ontdek meer

Full shot of fishermen repairing hanging nets with their backs to the camera

Onze aanpak

Een gezonde toekomst voor onze oceanen, dat wil iedereen. Met onze aanpak kan iedereen een rol spelen richting die toekomst én genieten van vis-, schaal- en schelpdierproducten.

Ontdek meer
A flock of seagulls flying over the ocean and in front of a fishing vessel (far right)

Onze gezamelijke impact

Al meer dan 20 jaar spannen visserijen, wetenschappers, consumenten en de visserijsector zich gezamenlijk in om te zorgen voor duurzame bevissing van onze oceanen.

Ontdek meer
What is sustainable fishing option 3 - header SPOTLIGHT

Wat is duurzaam vissen?

Duurzaam vissen betekent dat je genoeg vis in de oceaan laat zitten, dat je de natuurlijke omgeving niet aantast en dat je ervoor zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van de visserij hun middelen van bestaan niet kwijtraken.

Ontdek meer
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}