Skip to main content

Nederland: Breng me naar de hoofd MSC website

Verbeteringen in de prestaties van visserijen

Duurzame visserij begint bij een goed beheer

 

 

Visserijen moeten, naast de gezonde visbestanden, ook laten zien dat zij hun effecten op habitats en andere zeedieren weten in te perken. Ook moeten ze een plan hebben klaarliggen voor visbestanden die teruglopen. 

Visserijen moeten al hoge prestaties neerzetten voor hun MSC certificering, maar ruimte voor verbetering is er vrijwel altijd. Veel visserijen krijgen na certificering opdracht om zich op een bepaald terrein te verbeteren. 

In 2016 werd bij 94% van de gecertificeerde visserijen minimaal één verbetering doorgevoerd voor de versterking of verdere monitoring van hun activiteiten. 

Een van de verbeterpunten die eruit springt, is het effect op de habitat van gecertificeerde soorten. Van de 185 MSC gecertificeerde visserijen die in 2017 werden doorgemeten, hebben er 39 minimaal één verbetering doorgevoerd in hun habitatbeheer. Bij deze verbeteringen valt te denken aan méér onderzoek en méér inzicht in de effecten van visserijen, aanpassingen van vistuig en het vermijden van bepaalde gebieden bij de visserij. 


 

117 habitat management verbeteringen

 

Tegelijkertijd hebben MSC gecertificeerde visserijen forse verbeteringen doorgevoerd op het gebied van bijvangst. Tussen 2007 en 2013 hebben 60 visserijen oplossingen doorgevoerd voor problemen met bijvangst.

Ontdek meer

A flock of seagulls flying over the ocean and in front of a fishing vessel (far right)

Onze gezamenlijke impact

Al meer dan 20 jaar spannen visserijen, wetenschappers, consumenten en de visserijsector zich gezamenlijk in om te zorgen voor duurzame bevissing van onze oceanen.

Ontdek meer
What is sustainable fishing option 3 - header SPOTLIGHT

Wat is duurzaam vissen?

Duurzaam vissen betekent dat je genoeg vis in de oceaan laat zitten, dat je de natuurlijke omgeving niet aantast en dat je ervoor zorgt dat mensen die afhankelijk zijn van de visserij hun middelen van bestaan niet kwijtraken.

Ontdek meer
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}